Onder de stad

Life forms under the railway station

Ogenschijnlijke rust onder Amsterdam Centraal Station. Boven krioelen mensen door elkaar. Soms in shared space. Meestal in hun eigen ruimte, afgebakend door smartphone of zitplaats in het OV. Ieder gaat zijns weegs.