Mijn ervaring als docent NT2

Bedankje van cursisten TPFADOCENT NT2 bij De Taalles*
De Taalles* is op 1 mei, de Dag van de Arbeid, opgericht met als doel mijn vleugels uit te slaan en als zelfstandige aan de slag te gaan.

September 2019: gestart met de korte opleiding Alfabetisering NT2 aan de VU (docente Annemarie Nuwenhoud)
Juli 2019: gestart met de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid voor een OBS in Amsterdam Noord
Juni 2019: gestart met de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid voor een OBS in Amsterdam De Pijp

DOCENT NT2 bij TopTaal
Ik heb ervaring met de volgende cursussen:

• Taal en Ouderbetrokkenheid
• inburgering 0 – A1, laag en gemiddeld niveau
• inburgering A1 – A2, laag en gemiddeld niveau
• inburgering / staatsexamen I, A2 – B1, gemiddeld niveau
• Taal en Persoonlijke Financiële Administratie (<A2 en >A2), een Taal Om Te Leren training van de gemeente Amsterdam.

Ik heb gewerkt met de volgende leergangen:
• Voor Hetzelfde Geld (TPFA)
• Taalcompleet A1 en A2
• Taaltalent deel 3
• Nederlands in Actie
• Schrijfvaardig deel 1
• Welkom in Nederland (KNM)
• TerZake (TPFA)
• DigLin+
• Melkweg

• Verder heb ik ervaring als intaker en zorg ervoor dat cursisten in de juiste cursus terecht komen.